Telekhatár és alap kitűzés kisokos

2023. 07. 18.

 

Egy építkezés során az új épület kitűzése elengedhetetlen lépés annak érdekében, hogy a végeredmény pontosan megfeleljen az építési terveknek. Telekhatár kitűzésre pedig abban az esetben van szükség, ha telekhatár ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő töréspontjait kell megjelölni a helyszínen, például új kerítés építésekor.  Emelett ajánlott telekvásárlás előtt is földmérő segítségét kérni a telekhatárok kitűzéséhez, ez sok későbbi, kellemetlen vitát előzhet meg. Cikkünkben összegyűjtöttük az összes fontos információt, amit ezekkel a munkálatokkal kapcsolatban tudnia kell.

Ki végezheti el a kitűzést? 

A kitűzési munkálatot csak olyan földmérő végezheti el, aki rendelkezik ingatlanrendező minősítéssel. A kitűzés a telek tulajdonosának vagy kezelőjének megrendelésére történik. Fontos megjegyezni, hogy a földmérő a telekhatár kitűzésekor csak az ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő határt tűzheti ki, egyébként pedig változási vázrajzon ábrázolja az eltéréseket.

Az alap kitűzés lépései

Az építési munkák általában tereprendezéssel kezdődnek, így először ki kell tűzni a földmunka határvonalát. Ezután az alaptestek kitűzése következik. Végül pedig a falak és egyéb szerkezeti elemek pontos helyének meghatározása történik. A folyamat lépésről lépésre:

A legfrissebb kiviteli tervek átadása: Az építéshez szükséges legfrissebb tervek átadása a földmérőnek, hogy azok alapján megtervezhesse a kitűzési alappont hálózatot.

Kitűzési alappontok meghatározása: A földmérő megtervezi a kitűzési alappont hálózatot a kapott tervek alapján.

Kitűzés elvégzése: Az előre egyeztetett időpontban a földmérő elvégzi a szükséges kitűzést a terepen. A kitűzött pontokat a talaj viszonyoknak megfelelően fakaróval, festéssel vagy szeggel jelölik meg. Speciális esetekben ún.. “zsinórpadra” jelöli fel a főbb kitűzési pontokat, elemeket.

Dokumentáció elkészítése és átadása: A kitűzés után elkészítik és átadják a szükséges dokumentációt (helyszínrajzot), amely tartalmazza a kitűzött pontok koordinátáit és más, a kivitelezéshez fontos, releváns információkat.

Mire van szükség a megrendelőtől?

Az épület kitűzési tervére, vagy ha ilyen nem készült, akkor alkalmas lehet bármilyen más CAD formátumú terv is. Ez esetben célszerű megadni a tervező elérhetőségeit a földmérő számára, hogy felvehessék vele a kapcsolatot és egyeztetni tudjanak a részletekről.

A telekhatár kitűzés lépései

A telekhatár kitűzése vagy telekhatár kimérés folyamata általában a következő lépésekből áll:

Szükséges adatok beszerzése: A telekhatár kitűzéshez szükség lesz az ingatlan helyrajzi számára. Ez a számot át kell adnia a földmérőnek, hogy meg tudják rendelni a szükséges adatszolgáltatást a területileg illetékes földhivataltól. A földhivatal szolgáltatja az ingatlan adatait a kitűzéshez.

Telekhatár kitűzése: A földmérő szakember a helyszínen fakaróval, festékkel vagy akár HILTI szögekkel jelöli meg a telekhatár pontjait. A kitűzött pontok segítségével láthatóvá válnak a telekhatárok a területen. Ha a kitűzött pontok és a helyszínen lévő kerítések között eltérés tapasztalható a megengedett hibahatáron túl, a kerítések is felmérésre kerülnek.

Dokumentáció elkészítése és átadása: A földmérő szakember elkészíti a kitűzési vázrajzot, amely tartalmazza a telekhatárok helyét és az esetleges eltéréseket. Ha szükséges, a vázrajz tartalmazhatja a felmért helyszíni állapotot és a területkimutatást az eltérésekkel. A dokumentációt a megrendelő mellett az a területileg illetékes földhivatalhoz is be kell nyújtani.

Mikor nem végezhető el a telekhatár kitűzés?

A telekhatár kitűzés során a földmérő csak az ingatlan-nyilvántartási térkép szerinti határt tűzheti ki, ha a tulajdonosok ettől eltérnének, akkor telekalakítási vázrajzra van szükség, ami szintén a földmérő tud elkészíteni.

Nem végezhető kitűzés (vagy telekalakítás) akkor sem, ha folyamatban van az ingatlan határát vagy területét érintő per. Erről a tulajdonosnak írásban is nyilatkoznia kell, illetve arról is, ha volt ilyen per, de az már jogerősen lezárult. A földmérő sosem térhet el a bíróság által megállapított telekhatártól.

Láthatjuk, hogy a kitűzési munkálatok gondos tervezést, precíz végrehajtást és dokumentációt igényelnek, így hozzájárulva a zökkenőmentes építkezéshez és a későbbi viták elkerüléséhez. Kérjen segítséget szakértőinktől, hogy probléma nélkül valósíthassa meg terveit!