Tulajdoni lap

Tulajdoni lap jelentése és fontosabb részei

Mi a tulajdoni lap?

A tulajdoni lap egy hivatalos okirat, amely rögzíti az ingatlanokkal kapcsolatos alapvető információkat, mint például a tulajdonosok adatait, az ingatlan pontos helyrajzi számát és az ingatlanra vonatkozó jogokat. Magyarországon minden ingatlan rendelkezik tulajdoni lappal, amely az ingatlan-nyilvántartás részét képezi, és a földhivatalban található meg. Ezt az okiratot elektronikusan vagy személyesen is beszerezhetjük, díjmentesen vagy térítés ellenében, attól függően, hogy milyen formát és milyen módon szeretnénk igénybe venni.

A tulajdoni lap fő részei és jelentőségük

Számítógépen kezelt tulajdoni lapon tartják nyilván a járási hiavatalok földhivatali osztályai egy adott ingatlan adatait, az ahhoz kapcsolódó jogokat, és jogilag jelentõs tényeket. Az ingatlanok azonosítása helyrajzi számmal történik településenként, azon belül fekvésenként. Minden ingatlan adatait külön tulajdoni lapon tartják nyilván. A tulajdoni lapokat sorszámmal látják el, három részből áll, melyet római számokkal jelölünk (I-II-III. rész).

Tulajdoni lap

A tulajdoni lap I. része az ingatlan számszerűsíthető adatait tartalmazza:

 • a település neve, az ingatlan címe
 • helyrajzi szám, fekvés megjelölése (belterület, külterület)
 • az ingatlan területe (m2-ben)
 • művelési ága (szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő, fásított terület, halastó), vagy a művelésből kivett terület megnevezése (pl.: út, árok, beépítetlen terület, az épület fő rendeltetésének megnevezése: lakóház, gazdasági épület, stb.)
 • mezõ- és erdőgazdasági művelés alatt álló földek minőségi osztálya, területe és az annak megfelelő kataszteri tiszta jövedelem (aranykorona érték)
 • az ingatlan jogi jellege (pl.: védett terület, bányatelek, mûemlék, társasház, stb.)
 • telki szolgalmi és földhasználati jog

A II. része az ingatlanhoz kapcsolódó tulajdonjogi információt tartalmazza a következõk szerint:

 • tulajdonjog (a tulajdonos adatai, tulajdoni hányad, a tulajdonoshoz fűődő kiskorúság, gondnokoltság ténye)
 • tulajdonszerzés jogcíme (pl.: adás-vétel, öröklés)
 • állami tulajdon esetén az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet neve
 • vagyonkezelői jog

A III. része tartalmazza az ingatlanhoz fûzõdõ egyéb jogokat és azok jogosultjait:

 • földhasználati jog, haszonélvezet és a használat joga
 • földmérési jelek és villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog
 • vízvezetési és bányaszolgalmi jog, vezetékjog
 • elõ-, visszavásárlási, vételi jog
 • tartási és életjáradéki jog
 • jelzálogjog, végrehajtási jog

továbbá a bejegyzett jogokhoz és azok jogosultjához kapcsolódó alábbi tényeket, mint például:

 • a III. részen bejegyzett jogosult kiskorúsága, vagy gondnokság alá helyezésének a ténye
 • jogosulttal szemben indított felszámolás vagy végelszámolási eljárás
 • bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás
 • építési, telekalakítási tilalom, építési korlátozás
 • kisajátítási, telekalakítási eljárás megindítása
 • bejegyzés iránti kérelem elutasításának ténye
 • elidegenítési és terhelési tilalom
 • ranghely fenntartás
 • ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye
 • tartós környezetkárosodás
 • épület létesítésének vagy lebontásának ténye
 • földminősítési eljárás megindításának ténye.

A tulajdoni lap és a tulajdoni lap másolat tartalmát részletesen az ingatlan-nyíilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet határozza meg.

További részleteket itt talál.

Mikor és miért fontos a tulajdoni lap?

A tulajdoni lap kritikus fontosságú, amikor ingatlanügyletekről van szó, legyen szó vásárlásról, eladásról vagy akár bérbeadásról. Ez a dokumentum biztosítja a felek számára, hogy az ingatlan adott pillanatban milyen jogi állapotban van, így segít elkerülni a későbbi vitákat és jogi problémákat. Ezen felül hiteles és nem hiteles másolat is kérhető, attól függően, hogy milyen célból kívánjuk felhasználni az adatokat.

Összességében a tulajdoni lap nem csupán egy formális dokumentum, hanem egy alapvető eszköz, amely elősegíti az átlátható és biztonságos ingatlanügyleteket. Ezáltal minden érintett fél számára biztosítékot nyújt az ingatlan jogi helyzetének pontos ismeretére.

Földmérési megbízásainkban szerepel, hogy ügyfeleinknek – igény esetén – bíztosítjuk a tulajdoni lapok beszerzését!

Vegye fel velünk a Kapcsolatot!

Kérlek ajánld másoknak:

Picture of Kanizsai Tamás

Kanizsai Tamás

CEO
Kanizsai Tamás, a T-Survey Kft. alapítója és tulajdonosa vagyok.

Pályafutásom során közel három évtizede foglalkozom geodéziával és geodéziai célú térképek készítésével.

Cégünk, a T-Survey Kft., korszerű, precíziós geodéziai megoldásokra specializálódott, melyeket lézerszkennelési technikákkal, geodéziai robottechnológiával és piacvezető mederfelmérő rendszerekkel valósítunk meg.

Hiszünk abban, hogy fontos a geodézia szerteágazó rendszerének megismertetése , valamint az általunk nyújtott szolgáltatások és mérnöki megoldások bemutatása partnereink és a szakma iránt érdeklődők számára.

Célunk, hogy betekintést nyújtsunk mindennapjainkba, és bemutassuk, hogyan alkalmazzuk tudásunkat az élet számos területén.

Az ingatlanvásárlás, építkezés és tervezés területei számtalan rejtett kihívást rejtenek, amelyek előre nem mindig láthatóak, különösen azok számára, akik nem foglalkoznak nap mint nap ezen területekkel.

Szakmai cikkeinkkel célunk, hogy partnereink mélyebb betekintést nyerjenek a geodéziai szempontok fontosságába. Legyen szó tervezésről, ingatlanvásárlásról, tervezési - kivitelezési folyamatokról, vagy akár a földhivatali és földügyi eljárásokról.

Cikkeink segítségével tisztázni kívánjuk azokat a gyakran bonyolultnak tűnő folyamatokat, amelyekkel ingatlanprojektjeik során találkozhatnak. Így biztosítva, hogy önállóan is tájékozott döntéseket hozhassanak.

Köszönöm, hogy időt szán ránk!

Remélem, hogy a T-Survey Kft. tevékenysége és elkötelezettségünk a geodézia iránt értékes betekintést nyújt Önnek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük