Telekhatár rendezés — A földmérő segít

2023. 06. 20.

telekhatár rendezés

Ha két szomszédos telek közös határán szeretnénk változtatni (például kiegyenesíteni vagy eltolni), az eljárást telekhatár-rendezésnek hívják.  Ha több telek alakja és területe egy időben kerül rendezésre (3 vagy több telek esetén) azt a szakmai szlengben telekcsoport-újraosztásnak nevezzük.

A telekhatár szabályok áttekintése

A telekhatár szabályok megismerése és betartása fontos ahhoz, hogy minden tekintetben tisztában legyünk a saját telkünkkel, és megőrizhessük jó viszonyunkat a szomszédokkal, valamint problémamentesen végezhessük az ingatlanhasznosítással és építkezéssel kapcsolatos tevékenységeket.

A vonatkozó Polgári Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései alapján minden ingatlantulajdonos csak az ingatlan-nyilvántartási térkép által meghatározott területen jogosult a birtoklásra. A birtoklás nem terjedhet ki olyan módon a szomszédos ingatlan területére, ami korlátozná a szomszédos ingatlan tulajdonosának birtoklását és használati jogát. Egyszerűbben fogalmazva: mindenkinek csak csak a saját telkén áll jogában használni és élvezni a területet.

Szerencsére van lehetőség arra, hogy ezen a meghatározott területen változtassunk, de mielőtt ebbe belevágnánk, mindenképpen tájékozódni kell a Helyi Építési Szabályzatból (HÉSZ) vagy az illetékes önkormányzatnál, hogy az elképzeléseink megvalósíthatóak-e. Az, hogy engedélyezik-e az elképzelt határrendezést, sok tényezőtől függ: például az adott építési övezet minimálisan kialakítható telekméretétől, az önkormányzat szabályozási tervétől, beépítési százaléktól, de még folytathatnánk a felsorolást.

Hol van a telekhatár?

Mostmár ismerjük a vonatkozó szabályokat, de mit tehetünk akkor, ha nem vagyunk vele tisztában, hol is van pontosan ez a bizonyos telekhatár?

Alapesetben egy földhivatali hiteles térképmásolaton sok információ leolvasható a telekhatár és épületek helyzetéről, viszonyáról. Azonban ez alapján pontos telekhatárt megállapítani nem lehet, nem is szabad. A “Hol van a telekhatár?” kérdésre ingatlanrendező minősítéssel rendelkező földmérő tud hiteles és megnyugtató választ adni. Tapasztalt és képzett földmérőink segítenek Önnek a telekhatár meghatározásában.

Telekhatár módosítás, rendezés – mi a menete?

Gyakori eset, hogy egy telek tulajdonosa szeretne néhány négyzetméter területet eladni a szomszédos telek tulajdonosának. Mit kell tennünk, ha hasonló helyzettel állunk szemben?

Először is fontos tisztában lenni azzal, hogy csakis azonos elhelyezkedésű ingatlanok határvonalát lehet módosítani. Ha teljesül ez a feltétel, akkor fel kell vennünk a kapcsolatot egy ingatlanrendező földmérővel, ugyanis a telekhatár-rendezéshez vagy telekcsoport-újraosztáshoz szükséges dokumentációt csak ő készítheti el számunkra. A telekhatár szabályokról szóló fejezetben már kitértünk arra, hogy nulladik lépésként azért érdemes tájékozódni a település rendezési tervéről (HÉSZ), valamint konzultálni az önkormányzattal a lehetséges megoldásokról.

A munka azzal kezdődik, hogy a földmérő megrendeli a földhivatali adatszolgáltatást, majd az érintett tulajdonos(ok)kal egyeztet a telekhatár módosításáról. Ezután következik a helyszíni ellenőrzés és a telekhatár új határpontjainak kitűzése. A földmérő ezután elkészíti a telekhatár-rendezési vázrajzot és a kapcsolódó földmérési dokumentációkat, valamint segít  a telekalakítási eljáráshoz szükséges nyomtatványok kitöltésében. Az elkészült és kitöltött dokumentumokat be kell nyújtani az illetékes földhivatalba vizsgálat és záradékolás céljából. Ezután:

  • A földhivatal záradékolja a telekhatár-rendezési vázrajzot:  60 nap az ügyintézés határideje.
  • A szakhatóság elbírálja a telekalakítást:  A földhivatal a vázrajzokat megküldi az építési hatóságnak, amely 15 nap alatt mint szakhatóság elbírálja, hogy engedélyezhető-e a telekalakítás.
  • A földhivatali ingatlan nyilvántartási bejegyzés:  Általános ügyintézési idő 60 nap a teljes eljárásra.
  • A telek szomszédok fellebbezési ideje: 15 nap jogvesztő határidő áll rendelkezésre.
  • A földhivatal átvezeti a változást: 60 nap az ügyintézés határideje (egyesített eljárásban 15 nap)

Telekhatár megsértése – vitahelyzet a szomszédokkal

Szomszédok között gyakran eldöntendő kérdésként merül fel, hogy megfelelő helyen áll-e egy épület, épületrész, jó helyen fut-e a kerítés, vagy melyik ingatlanra esik a kivágandó fa. Amikor vitás helyzet alakul ki, és a telekhatár kitűzése után sem sikerül megegyezni, az egyetlen megoldás a jogi útra lépés. Ebben az esetben a bíróság feladata a vitarendezés az ingatlan-nyilvántartási térképen ábrázolt határvonalnak megfelelően.

Ha terület elbirtoklására vonatkozóan szükséges bizonyítékot felmutatni, akkor egy ingatlanrendező földmérő által készített és az ingatlanügyi hatóság (vagyis a földhivatal) által nyilvántartásba vett kitűzési vázrajzra van szükségünk. Más szakterületen dolgozó szakemberek (például építészek), valamint megfelelő minősítéssel nem rendelkező földmérők által készített dokumentációk nem alkalmasak a bírósági eljárásban a birtokháborítás bizonyítására.

Telekhatár kitűzés ára

Általában a telekhatár kitűzés ára magában foglalja a szakértői tanácsadást, a helyszíni felmérést, a földmérési munkát, a szükséges eszközök és anyagok költségét, valamint a hivatalos dokumentációk előkészítését. A szolgáltatók általában egyedi árajánlatot adnak a kitűzési szolgáltatásra, amely magában foglalja az összes szükséges költséget.

Ha telekhatár kitűzésre van szüksége, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk, az alábbi oldalon tájékozódhat aktuális árainkról is. Munkánkat mindig a legmagasabb szakmai színvonalon végezzük el, nincs ez másként a telekhatár rendezéssel kapcsolatos kérdésekben sem.